Zásady ochrany osobních údajů

V případě jednorázového požadavku na online rezervaci léku v lékárně zpracovává společnost Alliance Healthcare s.r.o., IČ: 14707420, se sídlem Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10 jako správce osobních údajů a provozovatel portálu Alphega Lékárna Vaše osobní údaje v rozsahu poskytnutých údajů (jméno, příjmení, telefon, e-mail, kód e‑receptu, identifikace zvolené lékárny), a to za účelem vyřízení požadavku, včetně plnění souvisejících povinností a komunikace s Vaší osobou. Po vyřízení požadavku uchovává správce osobní údaje za účelem plnění právních povinností, ochrany svých oprávněných zájmů z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany veřejných orgánů a pro obhajobu a výkon svých práv, a to po dobu 5 let od vyřízení rezervace. Vaše osobní údaje budou předány pouze zvolené lékárně Alphega. Vaše osobní údaje nebudou předány mimo Evropskou unii. Máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, bez jejich sdělení však nebude možné provést online rezervaci léků v lékárně. Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete na adrese www.alphega-lekarna.cz. Kontaktní údaje správce jsou: e‑mail: gdpr@a-h.cz; telefon: 296 567 262; poštovní adresa: Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10.